Montin er en aktiv minoritetsaksjonær i små- og mellomstore selskaper med store vekstambisjoner.

Vi tilbyr et unikt partnerskap med eksisterende eiere, ved å bidra med kapital og et tett samarbeid for å profesjonalisere og drive vekst organisk og gjennom oppkjøp.

Vi søker vekstselskaper som:

  • Har en etablert markedsposisjon med sterkt produkt
  • Har store vekstambisjoner
  • Har eiendom som en definert driver for selskapets suksess
  • Består av solide team

Vår investeringsmodell

Montin søker eierskap på mellom 10-50 prosent i små- til mellomstore selskaper (typisk entrepriseverdi opp til NOK 250m). Vi investerer gjennom rettede emisjoner og / eller nedsalg fra eksisterende eiere. Vi investerer privat kapital og har korte beslutningsprosesser, en fleksibel investeringshorisont og søker balanserte aksjonæravtaler mellom partene.