Våre investeringer

Vi skaper langsiktige og bærekraftige verdier

 • Afgruppen

  AF - Prosjektinvesteringer

  AF - Prosjektinvesteringer

  Prosjektinvestering

  Ledende entreprenør- og industrikonsern. Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis sammen med AF Eiendom som er en ledende Norsk eiendomsutvikler.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • Bonum

  Bonum - Prosjektinvesteringer

  Bonum - Prosjektinvesteringer

  Eiendomsutvikler med fokus på bolig- og næringsprosjekter i Stor-Oslo regionen. Fokus på helhetsbildet i sine prosjekter, samt funksjonelle og moderne boliger tilpasset målgruppen.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • Ca technologies

  CA Technology Systems

  CA Technology Systems

  Investeringsår 2017

  Eierandel 8%

  R&D selskap som utvikler internt girsystem for sykkelmarkedet

 • Choose

  Chooose

  Chooose

  Investeringsår 2019

  Eierandel 8%

  Selskapet formidler CO2 kvoter for bedrifter og privatpersoner gjennom en egenutviklet plattform

 • Clarksons

  Clarksons Platou - Prosjektinvesteringer

  Clarksons Platou - Prosjektinvesteringer

  Tilrettelegger av investeringer innenfor flere segmenter av næringseiendom.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • Easee

  Easee

  Easee

  Investeringsår 2019

  Eierandel 9%

  Norsk teknologiselskap med hovedbase i Stavanger. Easee sine produkter skal bli selve DNAet i et selvtenkende strømnett, som fordeler strømmen mer effektivt og som utnytter den eksisterende kapasiteten på en best mulig måte

 • Fearnley

  Fearnley - Prosjektinvesteringer

  Fearnley - Prosjektinvesteringer

  Tilrettelegger av eiendomsinvesteringer, primært innenfor næringseiendom.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • Flexistore

  Flexistore

  Flexistore

  Investeringsår 2020

  Eierandel 41%

  Minilager operatør med en digitalisert forretningsmodell som tilbyr den mest sømløse kundereisen i det norske markedet

 • 437205 83 011

  Hyttelykke

  Hyttelykke

  Investeringsår 2013

  Eierandel 67%

  Utvikler hyttefelt på etablerte destinasjoner med kvalitetshytter for folk flest. Fokus på fjell- og sjøhytter i Norge og Sverige.

  Montin har gründet selskapet og utøver aktivt eierskap via styrearbeid og egen avtale med selskapet

 • Kvadratera

  Kvadratera

  Kvadratera

  Investeringsår 2018

  Eierandel 56%

  Kvadratera er et næringsutviklingsselskap som skaper verdier gjennom kjøp, utvikling og forvaltning av næringseiendommer i randsonen til bysentrum og hovedfartsårer. Geografisk nedslagsfelt er i området Oslo – Drammen – Kongsberg – Tønsberg – Sandefjord.

  Selskapet eier forretnings-/handelsbygg, kombinasjonsbygg, produksjonsbygg og lager-/logistikkbygg. Selskapet kjøper både eksisterende eiendom med utviklingspotensial, men også regulerte tomter for fremtidige nybygg innenfor næringssegmentet

  Montin har gründet selskapet og utøver aktivt eierskap via styrearbeid og egen avtale med selskapet

 • Kvitebjorn

  Kvitebjørn Energi

  Kvitebjørn Energi

  Investeringsår 2014

  Eierandel 24%

  Diversifisert industriselskap med interesser innenfor fjernvarme, energigjenvinning, produksjon m m

 • Legentic

  Legentic

  Legentic

  Investeringsår 2020

  Eierandel 30%

  Norsk software selskap fokusert på forsikringsbransjen i Europa og Nord Amerika

 • Mevo

  Mevo Norway

  Mevo Norway

  Investeringsår 2020

  Eierandel 1%

  Tilbyr en « white label» kommunikasjonsplattform brukt av merkevarer for å engasjere og kommunisere med egen salgsstyrke og øvrige selskapsrepresentanter

 • Msgaviation

  MSG

  MSG

  Investeringsår 2019

  Eierandel 6%

  Utviklet et høyteknologisk og helautomatisert system for vask og avising av fly. Selskapet har oppført en fullskala demonstrasjonsmodell på Geiteryggen flyplass utenfor Skien, hvor også selskapet har sitt hovedkontor

 • Njord

  Njord - Prosjektinvesteringer

  Njord - Prosjektinvesteringer

  Tilrettelegger av investeringer innenfor flere segmenter av næringseiendom.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • NRP

  NRP - Prosjektinvesteringer

  NRP - Prosjektinvesteringer

  Tilrettelegger av investeringer innenfor flere segmenter av næringseiendom.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • Orbit

  Orbit Technology

  Orbit Technology

  Investeringsår 2020

  Eierandel 58%

  Tosidig teknologiplattform for kontorbrukere og utleiere med en abonnementsbasert forretningsmodell

 • Realkapital

  OroEiendom- Prosjektinvesteringer

  OroEiendom- Prosjektinvesteringer

  Tilrettelegger av investeringer innenfor flere segmenter av næringseiendom.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • Rectangle 47

  Pilares

  Pilares

  Investeringsår 2013

  Eierandel 59%

  Pilares er et boligutviklingsselskap med hovedfokus på mellomstore boligprosjekter i Oslo, Asker, Drammen, Kongsberg, Tønsberg. Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

  Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

  Montin har gründet selskapet og utøver aktivt eierskap via styrearbeid og egen avtale med selskapet

 • R8 property

  R8 Property

  R8 Property

  Investeringsår 2019

  Eierandel 13%

  Eiendomsselskap med primærfokus på utvikling og forvaltning av næringseiendom med utgangspunkt i Grenlandsområdet Selskapet har vokst mot Tønsberg regionen, og etter hvert også mot Oslo regionen. Ble i 2021 notert på Euronext Growth.

  Strategisk og langsiktig investering i spennende selskap i sterk vekst

 • Signaturhagen Notteroy

  Signaturhagen

  Signaturhagen

  Investeringsår 2013

  Eierandel 84%

  Boligutviklingsselskap posisjonert for den økende andelen eldre i befolkningen. Utvikler trivelige og moderne leiligheter med stor vekt på unike fellesarealer. Visjonen er å skape fellesarealer som skaper hyggelige naboskap, trygghet og frihet som voksen.

  Montin har gründet selskapet og utøver aktivt eierskap via styrearbeid og egen avtale med selskapet

 • Skyfall

  Skyfall

  Skyfall

  Investeringsår 2020

  Eierandel 14%

  Norsk sektoragnostisk venturefond som investerer i tidligfaseselskap i pre-seed og seed fasen

 • Soe

  SOE - Prosjektinvesteringer

  SOE - Prosjektinvesteringer

  Solid eiendomsutvikler med fokus på Stor-Oslo regionen. Tilrettelegger, utvikler og gjennomfører boligutviklingsprosjekter sammen med eksterne kapitalpartnere.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • Spg

  SPG - Prosjektinvesteringer

  SPG - Prosjektinvesteringer

  En av Skandinavias ledende boligutviklere med et aktivt fokus på kjøp av bolig- og næringseiendomsprosjekter.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis

 • Spond

  Spond

  Spond

  Investeringsår 2020

  Eierandel 6%

  Mobilapplikasjon for organisering av idretts-, korps- og andre grupper

 • Sqm

  SQM

  SQM

  Investeringsår 2017

  Eierandel 34%

  SQM er utviklingspartner med hovedfokus på kontoreiendommer som tar totalansvaret for gjennomføringen, fra konseptfase til forvaltning.

  Montin har gründet selskapet sammen med ledelsen og utøver aktivt eierskap via styrearbeid og egen avtale med selskapet

 • Unloc

  Unloc

  Unloc

  Investeringsår 2020

  Eierandel 8%

  Norsk teknologiselskap som har utviklet en digital nøkkelløsning som skal endre måten nøkler er brukt og delt med andre på

 • Vedal

  Vedal - Prosjektinvesteringer

  Vedal - Prosjektinvesteringer

  Utvikler, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter i nært samarbeid med sine kunder.

  Co-investerer på prosjekt-/SPV-basis.

 • Yellowsack

  YellowSack

  YellowSack

  Investeringsår 2021

  Eierandel 5%

  Avfallstjenester for B2B og B2C markedene i Los Angeles, Orange County og San Francisco