Montin er et aktivt investerings­selskap

Hva er et aktivt investerings­selskap?

  • Vi er en partner som jobber tett på selskapene og prosjektene som vi investerer i. Målet vårt er å maksimere verdiskapningen ved å bidra med strategisk kapital.
    En investering er nemlig langt mer enn penger som plasseres. Bak ethvert ambisiøst prosjekt ligger også hardt arbeid fra mange som allerede har investert mye. Kapital, selvsagt, men også kunnskap, tid, innsats, risiko og en sterk vilje til å lykkes.

  • Derfor mener vi at investeringer nesten alltid handler om folk som har ofret mye for å skape mer. Om investerings- og samarbeidspartnere som gir oss sin tillit, og om vårt løfte om at de skal få nøyaktig samme engasjement og dedikasjon i retur.
    Heldigvis har mange års erfaring lært oss at dette er den beste oppskriften for at vi i fellesskap kan utvikle, finansiere og skape lønnsomme selskaper og prosjekter.
    Vi kaller det aktivt eierskap.