Montin Eiendom investerer i eiendomsutviklingsselskaper og utviklingsprosjekter på tvers av segmentene bolig, næring og fritidsbolig.

Målsetningen er alltid å skape langsiktige og bærekraftige verdier. Det gjør vi ved å tilnærme oss prosjektene med en kreativ grunnholdning. Forankret i fakta, tør Montin å utfordre det bestående og etablerte sannheter.

Våre ansatte har gode markedskunnskaper og viktig erfaring fra alle faser i utviklingsprosjekter. Det inkluderer finansiering, investering og transaksjoner, i tillegg til myndighetsbehandling, risikovurdering og målstyring. Målet vårt er alltid det samme: Å være en positiv bidragsyter i utviklingen av gode og lønnsomme selskaper og prosjekter, samt sette et positivt fotavtrykk i lokalmiljøer.


Vi søker:

Eiendomsselskaper

  • Har et tydelig konsept og verdiforslag
  • Har et sterkt og kompetent team
  • Er offensive med vekstambisjoner
  • Har en attraktiv eiendomsportefølje
  • Har referanseprosjekter å vise til

Utviklingsprosjekter

  • Utviklingsprosjekter innenfor segmentene bolig, næring og fritidsbolig
  • Har et solid management med dokumenterte referanser
  • Sentrale og attraktivt beliggende prosjekter, med hovedfokus på Stor-Oslo regionen og Østlandet
  • Attraktive nøkkeltall og fokus på egenkapitalavkastning
  • Prosjekter med definert risiko og nedside

Vår investeringsmodell

Montin har et fleksibelt investeringsmandat hvor investeringer og prosjekter kan gjøres gjennom allerede etablerte selskaper og strukturer, eller direkte på SPV-basis eller gjennom eiendomssyndikater.

Vi er fleksible i forhold til eierandel, men et substansielt eierskap i investeringene vi velger å gå inn i er viktig for oss. I tillegg er vi opptatt av en oversiktlig aksjonærstruktur. Vi ønsker å være en aktiv eier uavhengig av om oppgavene trenger en strategiske eller operativ tilnærming.

For eiendomsselskapene vi investerer i har vi en fleksibel investeringshorisont og er opportunistiske i tilnærmingen. I prosjektinvesteringene derimot er vi opptatt av definerte milepeler og exittidspunkt.