Om oss

Vår styrke er med­­arbeidernes kompetanse

Montin er et aktivt investeringsselskap med hovedfokus på eiendomsrelaterte investeringer.

Vi er en aktiv og profesjonell investor med et fleksibelt investeringsmandat. I praksis betyr det at Montin legger sin stolthet i å utøve aktivt eierskap langs hele investeringsløpet, uavhengig av om oppgaven trenger en strategisk eller operativ tilnærming.

Montin sin fremste styrke er medarbeidernes kombinasjon av industriell, finansiell og forretningsmessig kompetanse. I tillegg kommer en betydelig porsjon av kreativitet, åpenhet og grundighet. Det gjør at våre team evner å identifisere og utvikle interessante investeringer og muligheter innen Montin sine strategier.

I dag forvalter og utøver vi aktivt eierskap på vegne av Mont Investor AS og Brødrene Jensen AS, med en samlet verdijustert egenkapital på ca. NOK 4 mrd. Mont Investor eies av de ansatte i Montin, og Brødrene Jensen er et familieeiet investeringsselskap med hovedfokus på eiendomsinvesteringer. Samtidig har vi vi en definert vekststrategi og plass til flere investeringselskaper i vår «familie».

Montin har opparbeidet et unikt økosystem innen eiendom og eiendomsrelaterte selskaper. Det gir våre investeringer tilgang til kapital, en stor eiendomsportefølje, samt produkter og tjenester som tilfører merverdier på tvers av investeringene våre.

Navnet

Navnet Mont stammer fra montana, som er det latinske ordet for fjell. Navnet symboliserer et robust fundament, samt det å sette seg konkrete og høye mål.