Strategier

Montin Venture

Montin Venture investerer, støtter og videreutvikler tidligfase-selskaper innen eiendomsteknologi. Ved siden av å jakte nye investeringer, jobbes det også aktivt med å utvikle egne initiativer.

Vårt engasjement overfor tidligfase-selskaper skjer hovedsakelig gjennom Alligate, et selvstendig selskap med eget team, mandat og hvor Montin utgjør én av tre aksjonærer

Alligate er bygd opp som et fellesskap av eiendomsutviklere, investorer, gründere og eksperter som sammen jobber med å skalere innovasjon for å revolusjonere eiendomsteknologi og proptech. Vi er opptatt av at selskapene vi satser på kan nyttiggjøre seg av den tekniske og bygningsmessige kompetansen som allerede finnes i porteføljen og økosystemet til Montin.

Vi søker teknologidrevne selskaper som:

  • Er i tidligfase (seed) og som er brukerfokuserte med eksponering mot eiendomsrelatert virksomhet
  • Er solide og emosjonelle team, med et krystallklart tankesett
  • Har hovedkontor eller planlagt inntreden i Norge
  • Tilbyr løsninger som gir sluttkunde et komparativt fortrinn til å innovere eller vokse raskere
  • Har første prototype av produkt/tjeneste på plass (minimum MVP)
  • Bruker skalerbare forretningsmodeller
  • Har stort vekstpotensial og vekstambisjoner

Vår investeringsmodell

Alligate investerer i fasen før første store institusjonelle investor er på plass. Hver investering vil ligge mellom 2 og 10 millioner kroner, for eierandeler på minimum fem prosent. Det ligger imidlertid ingen føringer på hvor store eller små rundene skal være for at vi kan delta.

I investeringsprosessen kan vi både ta «lead» eller investere på egen hånd. Vi deltar også gjerne i runder der andre investorer går foran. Satsningen har ikke en tradisjonell fondsstruktur. Det gjør oss mer fleksible og muliggjør korte og effektive prosesser. Det betyr også at det ikke automatisk settes exit-dato for investeringene vi gjør.

Ta kontakt!