Our Investments

Å skape langsiktige og bærekraftige verdier

 • Afgruppen

  AF

  AF

  Ledende entreprenør- og industrikonsern, hvor man co-investerer sammen med AF Eiendom som er en ledende Norsk eiendomsutvikler.

 • Bonum

  Bonum

  Bonum

  Eiendomsutvikler med fokus på bolig- og næringsprosjekter i Stor-Oslo regionen. Fokus på helhetsbildet i sine prosjekter, samt funksjonelle og moderne boliger tilpasset målgruppen.

 • Ca technologies

  CA Technology Systems

  CA Technology Systems

  Investment year 2017

  Ownership percentage 8%

  R&D selskap som utvikler internt girsystem for sykkelmarkedet

 • Choose

  Choose

  Choose

  Investment year 2019

  Ownership percentage 8%

  Selskapet formidler CO2 kvoter for bedrifter og privatpersoner gjennom en egenutviklet plattform

 • Clarksons

  Clarksons Platou

  Clarksons Platou

  Tilrettelegger av investeringer innenfor flere segmenter av næringseiendom

 • Easee

  Easee

  Easee

  Investment year 2019

  Ownership percentage 9%

  Norsk teknologiselskap med hovedbase i Stavanger. Easee sine produkter skal bli selve DNAet i et selvtenkende strømnett, som fordeler strømmen mer effektivt og som utnytter den eksisterende kapasiteten på en best mulig måte

 • Fearnley

  Fearnley

  Fearnley

  Tilrettelegger av eiendomsinvesteringer, primært innenfor næringseiendom.

 • Flexistore

  Flexistore

  Flexistore

  Investment year 2020

  Ownership percentage 41%

  Minilager operatør med en digitalisert forretningsmodell som tilbyr den mest sømløse kundereisen i det norske markedet

 • 437205 83 011

  Hyttelykke

  Hyttelykke

  Investment year 2013

  Ownership percentage 67%

  Pilares er et boligutviklingsselskap med hovedfokus på mellomstore boligprosjekter i Oslo, Asker, Drammen, Kongsberg, Tønsberg. Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

  Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

 • Kvadratera

  Kvadratera

  Kvadratera

  Investment year 2018

  Ownership percentage 56%

  Kvadratera er et næringseiendomsselskap som skal skape verdier gjennom kjøp, utvikling og forvaltning av næringseiendommer i randsonen til bysentrum og hovedfartsårer. Geografisk nedslagsfelt er i området Oslo – Drammen – Kongsberg – Tønsberg – Sandefjord.

  Selskapet eier forretnings-/handelsbygg, kombinasjonsbygg, produksjonsbygg og lager-/logistikkbygg. Selskapet kjøper både eksisterende eiendom med utviklingspotensial, men også regulerte tomter for fremtidige nybygg innenfor næringssegmentet.

 • Kvitebjorn

  Kvitebjørn Energi

  Kvitebjørn Energi

  Investment year 2014

  Ownership percentage 24%

  Diversifisert industriselskap med interesser innenfor fjernvarme, energigjenvinning, produksjon m m

 • Legentic

  Legentic Invest

  Legentic Invest

  Investment year 2020

  Ownership percentage 30%

  Norsk software selskap fokusert på forsikringsbransjen i Europa og Nord Amerika

 • Mevo

  Mevo Norway

  Mevo Norway

  Investment year 2020

  Ownership percentage 1%

  Tilbyr en « white label» kommunikasjonsplattform brukt av merkevarer for å engasjere og kommunisere med egen salgsstyrke og øvrige selskapsrepresentanter

 • Avinxt robot med logo

  MSG

  MSG

  Investment year 2019

  Ownership percentage 6%

  Utviklet et høyteknologisk og helautomatisert system for vask og avising av fly. Selskapet har oppført en fullskala demonstrasjonsmodell på Geiteryggen flyplass utenfor Skien, hvor også selskapet har sitt hovedkontor.

 • Njord

  Njord

  Njord

  Tilrettelegger av investeringer innenfor flere segmenter av næringseiendom

 • NRP

  NRP

  NRP

  Tilrettelegger av investeringer innenfor flere segmenter av næringseiendom

 • Orbit

  Orbit Technology

  Orbit Technology

  Investment year 2020

  Ownership percentage 58%

  Tosidig teknologiplattform for kontorbrukere og utleiere med en abonnementsbasert forretningsmodell

 • Rectangle 47

  Pilares

  Pilares

  Investment year 2013

  Ownership percentage 59%

  Pilares er et boligutviklingsselskap med hovedfokus på mellomstore boligprosjekter i Oslo, Asker, Drammen, Kongsberg, Tønsberg. Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

  Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

 • R8 property

  R8 Property

  R8 Property

  Investment year 2019

  Ownership percentage 13%

  Eiendomsselskap med primærfokus på utvikling og forvaltning av næringseiendom med utgangspunkt i Grenlandsområdet Selskapet har vokst mot Tønsberg regionen, og etter hvert også mot Oslo regionen. Ble i 2021 notert på Euronext Growth.

 • Realkapital

  Realkapital

  Realkapital

  Tilrettelegger av investeringer innenfor flere segmenter av næringseiendom

 • Signaturhagen Notteroy

  Signaturhagen

  Signaturhagen

  Investment year 2013

  Ownership percentage 84%

  Pilares er et boligutviklingsselskap med hovedfokus på mellomstore boligprosjekter i Oslo, Asker, Drammen, Kongsberg, Tønsberg. Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

  Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

 • Skyfall

  Skyfall

  Skyfall

  Investment year 2020

  Ownership percentage 14%

  Norsk sektoragnostisk venturefond som investerer i tidligfaseselskap i pre-seed og seed fasen

 • Soe

  SOE

  SOE

  Solid eiendomsutvikler med fokus på Stor-Oslo reginonen, som tilrettelegger investeringer bolig.

 • Spg

  SPG

  SPG

  En av Skandinavias ledende boligutviklere, og tilrettelegger av bolig- og næringseiendomsprosjekter.

 • Spond

  Spond

  Spond

  Investment year 2020

  Ownership percentage 6%

  Mobilapplikasjon for organisering av idretts-, korps- og andre grupper

 • Sqm

  SQM AS / SQM Invest

  SQM AS / SQM Invest

  Investment year 2017

  Ownership percentage 34%

  SQM er utviklingspartner med hovedfokus på kontoreiendommer som tar totalansvaret for gjennomføringen, fra konseptfase til forvaltning.

 • Unloc

  Unloc

  Unloc

  Investment year 2020

  Ownership percentage 8%

  Norsk teknologiselskap som har utviklet en digital nøkkelløsning som skal endre måten nøkler er brukt og delt med andre på

 • Vedal

  Vedal

  Vedal

  Solid eiendomsutvikler med fokus på Stor-Oslo reginonen, som tilrettelegger investeringer innenfor bolig og næringseiendom.

 • Yellowsack

  YellowSack

  YellowSack

  Investment year 2021

  Ownership percentage 5%

  Avfallstjenester for B2B og B2C markedene i Los Angeles, Orange County og San Francisco