Om oss

Vår styrke er medarbeidernes kompetanse

Montin er et uavhengig og partnereid investeringsselskap som fokuserer på eiendomsrelaterte investeringer.

Vi legger vår stolthet i å utøve aktivt eierskap langs hele investeringsløpet, uavhengig av om oppgaven trenger en strategisk eller operativ tilnærming.

Vi er en aktiv og profesjonell investor med et fleksibelt investeringsmandat. Montins fremste styrke er medarbeidernes kombinasjon av industriell, finansiell og forretningsmessig kompetanse. I tillegg kommer en betydelig porsjon av kreativitet, åpenhet og grundighet. Det gjør at våre team evner å identifisere og utvikle interessante investeringer og muligheter innen Montin sine strategier.

I 2018 inngikk Montin en langsiktig managementavtale med Brødrene Jensen AS som er et familieeiet investeringsselskap med hovedfokus på eiendomsinvesteringer. Til grunn for det gode samarbeidet ligger felles erfaringer om at vi begge vokser best gjennom åpen dialog og aktivt eierskap.

Montin har opparbeidet et unikt økosystem innen eiendom og eiendomsrelaterte selskaper, noe som gir våre investeringer tilgang til kapital, en stor eiendomsportefølje, samt produkter og tjenester som tilfører merverdier.

Navnet Mont stammer fra montana, som er det latinske ordet for fjell. Navnet symboliserer et robust fundament, samt det å sette seg konkrete og høye mål. Montin er samlebetegnelsen for selskapene Mont Investor Partners AS og Mont Investor AS.

Per i dag forvalter Montin en samlet verdijustert egenkapital på cirka 3 milliarder kroner.