Strategier

Montin Eiendom

Vi investerer i eiendomsutviklingsselskaper på tvers av segmentene bolig, næring og fritidsbolig. Målsetningen er alltid å skape langsiktige og bærekraftige verdier. Det gjør vi ved å tilnærme oss prosjektene med en kreativ grunnholdning. Forankret i fakta, tør Montin å utfordre det bestående og etablerte sannheter.

Våre ansatte har store markedskunnskaper og viktig erfaring fra alle faser i utviklingsprosjekter. Det inkluderer finansiering, investering og transaksjoner, i tillegg til myndighetsbehandling, risikovurdering og målstyring. Målet vårt er alltid det samme: Å være en positiv bidragsyter i utviklingen av gode lokalmiljøer.