Strategier

Montin Vekst

Montin er en aktiv minoritetsaksjonær i små- og mellomstore selskaper med store vekstambisjoner. Vi tilbyr et unikt partnerskap med eksisterende eiere, ved å bidra med kapital og et tett samarbeid for å profesjonalisere og drive vekst organisk og gjennom oppkjøp.

Vi søker selskaper som:

  • Har en etablert markedsposisjon med sterkt produkt
  • Har store vekstambisjoner
  • Har eiendom som en definert driver for selskapets suksess
  • Består av solide team

Montin søker eierskap på mellom 10-50 prosent i selskaper med entrepriseverdi opp til 250 millioner kroner. Vi investerer privat kapital og er fleksible med tanke på investeringshorisont og søker balanserte aksjonæravtaler mellom partene.